Ρωτήστε μας

ΦΥΡΚΟ Νο 16

ΦΥΡΑΜΑ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ (ζώντος βάρους από 50 κιλών μέχρι σφαγής).
shutterstock_357458027